Osapuolet

Omistaja

Repoveden kansallispuisto
Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut
Maaherrankatu 19, 50100 Mikkeli.

Repoveden kansallispuiston varauskodat omistaa Metsähallitus.

Varaustehallinta

Repovalkea Oy / Tervarumpu
Postiosoiteosoite: Niittymäentie 13, 46110 TUOHIKOTTI
Puhelin: +358 400 718 248
Sähköposti: info@tervarumpu.fi
Y-tunnus: FI2363958-7

Repovalkea Oy/Tervarumpu vastaa kotien varaamisesta ja siihen liittyvistä online-palveluista.

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja varatessaan Metsähallituksen Repoveden kansallispuiston varauskotia Internet-palveluissa.

Varausehdot

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilausvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Varausjärjestelmä lähettää tilausvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Metsähallitus tai Tervarumpu ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Tervarumpuun tilanteen korjaamiseksi.
 • Metsähallitus tai Tervarumpu ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.
 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

 • Tilauksen voi peruuttaa milloin tahansa ehtojen mukaisesti.
 • Peruutuspyynnön tekemiseen on käytettävä peruutuslomaketta. Muista kanavista tulleita peruutuspyyntöjä ei käsitellä.


   
 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Tervarumpu on vastaanottanut lomakkeella syötetyn peruutuksen. Peruutukset käsitellään mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään neljän viikon sisällä peruutuksen vastaanottamisesta riippuen työjonon pituudesta.
 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 14 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 25 €, joka peritään myös internet-varausta peruttaessa.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 14 vrk, mutta vähintään 48 tuntia, peritään 50% kohteen vuokrahinnasta.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 48 tuntia, peritään koko vuokrahinta.
  • Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Metsähallitus irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.
 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.
 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Avaimet

 • Asiakas palauttaa kohteen avaimet saamiensa ohjeiden mukaan.
 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta omistajalla on oikeus periä vähintään 50 € korvaus.
 • Tervarummulla on oikeus periä vähintään 50 € korvaus mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa
 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen.
 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.
 • Asiakas huolehtii kohteen pihapiirin siisteydestä sekä jätteiden poiskuljetuksesta (ohjeet www-sivustolla ja kohteessa) vuokra-aikana ja sen päätyttyä.
 • Mikäli asiakas on valinnut omatoimisen siivouksen ja jättänyt kohteen siivoomatta, laskuttaa Tervarumpu kohteen siivouksesta kaksinkertaisen maksun ennalta varattuun loppusiivoukseen verrattuna.
 • Lomakohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.
 • Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja kohteessa ellei toisin ole kohdekuvauksessa mainittu.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Metsähallitukselle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.
 • Metsähallitus ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.
 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.
 • Tervarumpu ja/tai Metsähallitus pyrkivät käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
 • Jos asiakas ja Tervarumpu ja/tai Metsähallitus eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Maksuehdot

 • Tervarumpu soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.
 • Tervarumpu ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Maksaminen laskulla (Yrityksille ja yhteisöille)
  • Laskutus tapahtuu täysin automatisoidulla prosessilla
  • Lasku on vain yritysten ja yhteisöjen käyttöön.
  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.
  • Eräpäivän jälkeen maksettuihin laskuihin lisätään aina viivästyskulut. Mikäli lasku on maksettu eräpäivän jälkeen alkuperäisellä laskulla ja viivästyskuluja on ehtinyt jo syntyä, kulut laskutetaan erikseen.
 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Tervarumpu ei käsittele tilausta.

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.
 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.
 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

 

Ehtoja päivitetty 27.1.2021

- - -